Monday, 1 February 2016

An-Nahl (31~40)

An-Nahl, dari ayat 31~40;  


31. ialah syurga-syurga kekal, yang mereka akan masuk padanya, pada hal mengalir padanya sungai-sungai, adalah bagi mereka pada nya apa yang mereka sukai, demikianlah Allah balas orang-orang yang berbakti.

32. Yang diterima oleh Melaikat dengan baik, sambil mereka berkata; “kesejahteraan atas kamu, masuklah syurga ini dengan amal yang kamu telah kerjakan”.

33. Bukan kah mereka tidak tunggu, melainkan supaya melaikat datang kepada mereka atau datang perintah Tuhan mu ? demikianlah dikerjakan oleh  orang-orang sebelum mereka, dan Allah tidak mengenai mereka, tetapi adalah mereka mengenai diri-diri mereka sendiri.

34. Maka mengenai mereka kejahatan yang mereka telah kerjakan, dan meliputi mereka apa yang mereka telah perolok-olok kan.

35. Dan berkata orang-orang musrik; “jika Allah mahu, tentu kita tidak sembah apa pun selain daripada nya, tidak kami dan tidak pula bapa-bapa kami, dan tentu kami tidak haramkan sesuatu apa pun dengan tidak izinnya”. Demikianlah  diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka, maka bukankah tidak wajib atas Rasul-Rasul itu, melainkan penyampaian yang terang ?.

36. Dan sesungguhnya kami telah utuskan pada tiap-tiap umat seorang Rasul dengan perintahnya; “hendaklah kamu sembah Allah dan jauhi berhala-berhala”, maka antara mereka ada yang dipimpin oleh Allah dan antara mereka ada pula yang tetap atasnya kesesatan, lantaran itu, berjalanlah dibumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan.

37. Jika engkau harapkan sungguh-sungguh akan terpimpin nya mereka, maka sesungguhnya Allah tidak beri pertunjuk kepada orang yang menyesatkan manusia,  dan tidak ada bagi mereka penolong-penolong.

38. Dan mereka sumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpah mereka; “Allah tidak akan bangkitkan orang yang sudah mati”.  Tidak demikian ! bahkan ia akan tunaikan perjanjian yang benar, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.

39. Untuk ia terangkan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dan supaya orang-orang kafir tahu, bahawa adalah mereka orang-orang yang berdusta.

40. Tidak lain perkataan kami bagi sesuatu, apabila kami mahukan dia, melainkan kami berkata kepadanya; “JADILAH”, lalu ia jadi.Following Twitter,
[] https://twitter.com/N9KotaLama/status/694425817179226112.